Campanii

Regulament giveaway „Castiga cu Evdeco un voucher de cumparaturi in valoare de 350 lei”

 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 • Concursul este organizat de:

EVDECO SOLUTION S.R.L., persoana juridical romana, cu sediul in Romania, judetul Iasi, municipiul Iasi, str. Bradului, nr. 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub nr. J22/1857/2020, avand Cod Unic de Inregistrare 42910087.

Denumita in continuare Organizator, in conformitate prevederile prezentate in prezentul Regulamentul Oficial al Concursului (denumit in continuare “Regulament Oficial”/”Regulament”).

2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 • Concursul se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei, la concurs putand participa orice persoana.
 • Concursul va incepe la data de 7 mai 2021, ora 12:00 si va lua sfarsit la dat de 21 mai 2021, ora 23:59, ora Romaniei, urmand a se desfasura exclusiv pe contul de Facebook al Evdeco, disponibil la urmatoarea adresa: https://www.facebook.com/evdeco.ro.
 • Prezentul regulament al concursului va fi disponibil si va putea fi consultat pe site-ul oficial la adresa https://www.evdeco.ro/regulament-giveaway-castiga-cu-evdeco-un-voucher-de-cumparaturi-in-valoare-de-350-lei/
 • Durata concursului poate fi prelungita de catre Organizatori. Prelungirea va fi adusa la cunostinta participantilor prin act aditional la prezentul regulament, ce va fi facut public cu cel putin 24 ore inainte de intrarea acestuia in vigoare.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • La aceast Concurs poate participa orice utilizator al platformei Facebook care detine un cont real pe platforma si care indeplineste criteriile de participare descrise in continuare in prezentul regulament.
 • Nu au dreptul de a participa la aceasta concurs angajatii si rudele de pana la gradul 2 ai companiei organizatoare.
 • Nu vor fi luate in considerare in concurs persoanele care, in urma verificarilor, nu detin un cont de Facebook real – conturi nou deschise, fara prieteni, fara postari recente.

4. PREMIILE CONCURSULUI

 • Premiile concursului sunt puse la dispozitie de catre Organizatori dupa cum urmeaza:

Premiul oferit de EVDECO SOLUTION S.R.L. consta in:

Valoarea totala a premiului oferit de EVDECO SOLUTION S.R.L. este 350 lei.

 • Concursul va avea un singur castigator, acesta beneficiind de premiUL pus la dispozitie de catre organizatoi, asa cum este detaliat in SECTIUNEA 4.
 • Premiul se va acorda prin tragere la sorti dintre participantii care s-au au indeplinit conditiile de participare asa cum sunt descrise in SECTIUNEA 5.
 • Premiul pus la dispozitie de catre EVDECO SOLUTION SRL va fi transmis beneficiarului final numai dupa primirea notificarii de transfer a drepturilor asupra premiului.

5. MECANISMUL CONCURSULUI

 • Concursul se desfasoara exclusiv pe contul de Facebook al Evdeco (https://www.facebook.com/evdeco.ro) in perioada mentionata la SECTIUNEA 2, printr-o postare in feed.
 • Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa realizeze cumulative urmatoarele actiuni:
 • Sa dea like paginii de Facebook Evdeco (https://www.facebook.com/evdeco.ro)
 • Sa comenteze la postarea de concurs cu tag catre alte 3 persoane. Dupa extragere, tag-urile vor fi verificate, iar conturile mentionate trebuie sa fie reale, valide, sa contina postari si prieteni.
 • Pentru ca o inscriere sa fie considerata valabila si inregistrata de catre un Participant acesta trebuie sa respecte, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
 • sa nu incalce in niciun fel prezentul Regulament oficial
 • sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic sau mesaje ilegale, imorale sau antisociale;
 • sa nu contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane, firma sau entitate si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile;
 • sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare;
 • sa nu foloseasca expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala;
 • sa nu promoveze marcile de tigarete sau alcool, sau consumul de tutun si alcool;
 • sa nu contina mesaje adresate minorilor si sa nu faca referire la minori;
 • sa nu includa date cu caracter personal apartinand lui sau altor persoane.

 • Participantul care va posta un comentariu care nu indeplineste conditiile enumerate mai sus, va fi descalificat, si nu va fi luat in considerare in vederea includerii in tragerea la sorti si/sau si a desemnarii participantilor castigatori. Organizatorul are dreptul, dar nu si obligatia, de a sterge/modifica/altera in orice mod comentariul/comentariile participantului/participantilor ce nu indeplineste/indeplinesc conditiile enumerate mai sus.
 • Nu vor fi luate in considerare:
 • Comentariile care nu contin minim 3 tag-uri la conturi reale.
 • Participantii care nu se regasesc in lista de persoane care au apreciat pagina Evdeco.
 • Intentiile de participare la concurs manifestate prin intermediul mesageriei private Facebook.
 • Raspunsurile oferite la postarile care distribuie postarea initiala de concurs, pe alte conturi, altul decat cel al Evdeco (nu vor fi luate in considerare comentariile la postarile distribuite in grupuri).
 • Raspunsurile primite dupa momentul incheierii concursului, asa cum este definit in SECTIUNEA 2 al prezentului regulament.

6. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR CONCURSULUI

 • In cursul zilei de 22 mai se va realiza tragerea la sorti. Pentru aflarea castigatorilor se va folosi sistemul independent https://www.random.org/ . Rezultatele tragerii la sorti vor fi disponibile ulterior pentru consultare, pe site-ul mentionat. Sistemul https://www.random.org/ garanteaza neutralitatea rezultatelor si lipsa interventiei umane in alegerea castigatorilor.
 • Se va extrage 1 castigator si 2 rezerve. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat pentru stabilirea detaliilor de acordare a premiului sau refuza premiul sau beneficiarul final al premiului nu indeplineste criteriile mentionate la SECTIUNEA 4, se va proceda la contactarea rezervelor, in ordinea extragerii acestora.
 • Castigatorul va fi anuntati prin comentariu la postarea de concurs de pe contul de Facebook al Evdeco, unde, in functie de limitarile tehnice ale platformei, va fi etichetat astfel incat sa fie notificat ca a fost mentionat in postare. Se va incerca contactarea acestora si prin intermediul mesageriei Facebook pentru a spori sansele de raspuns.
 • Pentru validarea castigatorilor, acestia vor trebui sa trimita un email cu datele personale la adresa contact@evdeco.ro. Informatiile necesare sunt: nume, prenume, varsta, numar de telefon, oras de resedinta, in vederea contactarii ulterioare de catre reprezentantii organizatorilor.
 • Castigatorul are la dispozitie 24 de ore de la data anuntarii sa trimita informatiile personale pentru a putea fi validat si pentru a se putea stabili detaliile intrarii in posesia premiului.
 • In cazul in care castigatorul nu poate fi validat in termen de 24 de ore, se va proceda la contactarea rezervelor, in ordine in care au fost extrase. Acestea au la dispozitie un termen de 24 ore pentru validare prin trimiterea datelor personale necesare.
 • In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea acordarii premiului.
 • Premiul nu este transmisibil.

7. TAXE SI IMPOZITE

 • Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze catre bugetul statului impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatorii persoane fizice din aceasta promotie, in conformitate cu dispozitiile prevazute de Lg. 227/2015, cap. VIII, art. 110, cu modificarile ulterioare, privind Codul fiscal, in functie de valoarea premiilor puse la dispozitie de organizator.
 • Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

8. RESPONSABILITATE

 • Organizatorul va acorda premiul in conformitate cu specificatiile acestui Regulament oficial. Orice hotarare asupra concursului luata de catre Organizator este finala si nu se supune nici unui recurs.
 • Organizatorul nu se vor implica in niciun schimb de corespondenta si nici nu se vor angaja in vreo comunicare cu privire la concurs, castigatori, probleme procedurale sau rezultatele concursului, exceptand cele mentionate prin Regulamentul oficial.
 • Participantul intelege si garanteaza ca nu va posta comentarii care:
 • incalca, in orice mod, legile aplicabile;
 • reprezinta o incalcare a drepturilor de autor, a dreptului la imagine sau a dreptului la protectia datelor cu caracter personal apartinand unei terte persoane;
 • contin referiri sau trimiteri la marci inregistrate sau neinregistrate;
 • promoveaza marci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau alcool;
 • contin si fac referire la detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 • contin amenintari adresate oricarei terte persoane, loc, afacere sau grup;
 • lezeaza intimitatea sau dreptul la viata privata ale unei terte persoane;
 • prezinta caracter pornografic sau nuditate.

 • Participantul intelege si recunoaste ca va fi singurul responsabil si ca va acoperi oricare si toate prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a incalcarii drepturilor tertilor prin comentariul incarcat, inclusiv dar fara limitare, drepturile de proprietate intelectuala.
 • Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii pe contul de Facebook al Evdeco a unor mesaje inadecvate sau care incalca drepturile unui tert (inclusiv drepturile de autor) si va despagubi Organizatorul pentru toate prejudiciile suferite ca urmare a utilizarii unor mesaje inadecvate sau care incalca drepturile de proprietate intelectuala, precum si orice alte drepturi apartinand unor terte parti.
 • Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 • actiunile si calitatea serviciilor prestate de catre terti pentru si in numele sau;
 • probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale device-ului cu care acceseaza platforma Instagram, incapacitatea Participantului de a lucra pe calculator/telefon sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea intampina acestia la inscrierea in concurs, din motive ce nu tin de Organizator;
 • postarea comentariilor in afara perioadei concursului, asa cum este definita la SECTIUNEA 2 din prezentul regulament.
 • eventualele dispute legate de drepturile Participantilor asupra conturilor de Facebook sau de datele de contact ale participantilor;
 • orice incercare de participare la concurs facuta in afara perioadei definite in prezentul regulament;
 • pierderea de catre Participant a datelor de logare, blocarea contului de Instagram, a adreselor de e-mail ale participantului sau alte defectiuni ale mecanismelor retelelor de socializare care fac imposibila contactarea sau validarea participantului si care nu sunt imputabile Organizatorilor;
 • erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea credinta a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului) sau a device-ului mobil folosit a accesarea platformei Instagram;
 • erori cauzate de folosirea altor tehnologii sau retele de socializare decat cele indicate de catre Organizator in regulament;
 • situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il pot exercita in mod rezonabil;
 • Toti Participantii la concurs recunosc si sunt de acord ca Facebook nu va fi tinut raspunzator pentru niciun prejudiciu suferit de catre participanti ca urmare a participarii la concurs.
 • Prin participarea la concurs, in calitate de participant, ca urmare a incarcarii unor mesaje text pe contul de Facebook al Evdeco, in legatura cu prezentul concurs, toti participantii acorda Organizatorului o licenta universala din punct de vedere teritorial, neexclusiva, gratuita, irevocabila, pentru durata maxima de protectie a drepturilor potrivit legii si pentru toate modurile de utilizare si exploatare (incluzand, dar fara a va limita la dreptul de reproducere, distribuire, imprumut, realizare de opere derivate, in intregime sau partial).
 • In masura in care legea locala impune proceduri care trebuie respectate, sau aprobari, autorizari, acorduri sau altele care trebuie obtinute in scopurile unei asemenea licentieri, participantii se obliga sa indeplineasca aceste proceduri, sa obtina asemenea aprobari, autorizari, acorduri sau altele, la solicitarea Organizatorului.
 • In cazul in care participantii nu doresc sa acorde aceste drepturi sau sa indeplineasca cele de mai sus, acestia sunt rugati sa nu participe la acest cconcurs.

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Prelucrarea datelor personale ale persoanelor inscrise in cadrul concursului se desfasoara cu respectarea legislatiei romanesti privind protectia datelor personale, in mod particular Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (in continuare „Legea nr. 677/2001”) si Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2018.
 • Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal:
 • Datele personale ale Participantilor sunt prelucrate in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea regulamentului concursului, in scopul desfasurarii concursului, validarii, atribuirii premiilor, anuntarii publice a participantilor castigatori.
 • Acolo unde este cazul, datele participantilor castigatori sunt prelucrate si in vederea indeplinirii obligatiilor derivand din legislatia fiscala (de exemplu, obligatia impusa de catre Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al Romaniei, de completare a Declaratiei nr. 205 – Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in Ordinul MFP nr. 2017/2005, publicat in Monitorul Oficial nr. 56/2006).
 • In masura in care si-au exprimat consimtamantul in acest sens, datele participantilor acceptanti pot fi utilizate pentru activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a organizatorului prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre organizatori, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre (pentru activitatile de marketing viitoare nu vor fi folosite date cu caracter sensibil), intotdeauna din partea sau in numele organizatorilor. Acest acord poate fi retras in orice moment prin transmiterea unei solicitari in acest sens la adresa de email: contact@evdeco.ro. Orice retragere conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor.

10. PERSOANELE VIZATE

 • Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt (a) persoanele fizice majore care se inscriu in concurs potrivit prezentului Regulament Oficial, indiferent daca se dovedeste ulterior ca acestea nu indeplineau conditiile pentru a fi considerate participant potrivit prezentului regulament oficial.
 • Categoriile de date personale care fac obiectul prezentei prelucrari sunt urmatoarele:
 • pentru toti Participantii: contul de Facebook cu informatiile aferente;
 • pentru toti Participantii castigatori: nume, prenume, adresa de email, numar de telefon, localitatea de resedinta.

11. CATEGORII DE DESTINATARI

 • Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul concursului de catre sau pe seama organizatorului nu vor fi transmise partenerilor contractuali ai acestuia
 • Organizatorul se obliga sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe perioada desfasurarii concursului, cat si ulterior incheierii acesteia pe perioada necesara conform prevederilor legale in vigoare in materie fiscala si in materia arhivarii. In masura in care participantii si-au exprimat acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru activitati de prelucrare de tip marketing direct, pana la exercitarea dreptului de opozitie de catre acestia sau la retragerea acordului exprimat anterior.
 • Drepturile participantilor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate. Fiecare persoana vizata de prezenta prelucrare beneficiaza conform prevederilor legale aplicabile in materie de urmatoarele drepturi:
 • dreptul la informare, adica dreptul de a primi un continut minim de informatii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre organizator, in conformitate cu cerintele legale;
 • dreptul de acces la date, adica dreptul de a obtine de la operatorii de date cu caracter personal, la cerere si in conditiile stabilite de legislatie, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre operatorii de date cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;
 • dreptul de interventie asupra datelor, adica dreptul de a obtine de la operatorii de date cu caracter personal, la cerere si in mod gratuit: (i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; (iii) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. (i) sau lit. (ii), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de opozitie, adica dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in ceea ce priveste activitatile de marketing direct, Participantii au dreptul de a se opune acestei prelucrari in orice moment;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a obtine interventia umana cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie si de a contesta decizia;
 • dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia in materie, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Organizatori catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.
 • In cazul oricaror intrebari cu privire la prelucrarea datelor personale sau in vederea exercitarii oricaruia dintre drepturile mentionate mai sus, persoana vizata va transmite o cerere scrisa, datata si semnata la adresa email si contact@evdeco.ro, sau prin Posta la adresa organizatorilor, mentionate in SECTIUNEA 1.

12. PUBLICITATE

 • Prin inscrierea si participarea la concurs, castigatorul/beneficiarul final al premiului isi exprima acordul in mod expres si neechivoc cu privire la filmarea, inregistrarea si/sau fotografierea acestora, precum si cu privire la folosirea pe o durata de 1 an de la momentul intrarii in posesia premiului, a tuturor materialelor rezultate in urma filmarii, inregistrarii si/sau fotografierii acestora in orice forma de publicitate post-concurs, in legatura cu aceasta, fara remunerare sau cost din partea Organizatorului.
 • Inscrierea la concurs implica acceptarea neconditionata si irevocabila a castigatorului/beneficiarului final al premiului ca numele, fotografiile si materialele filmate cu acestia in timpul desfasurarii concursului sau in cadrul campaniilor publicitare ulterioare, continand imaginea, numele si vocea acestora, sa poate fi fixate, difuzate si/sau exploatate in scop publicitar pe o durata de 1 an de la momentul intrarii in posesia premiului de catre organizatori, fara niciun fel de pretentii pecuniare sau de orice alta natura din partea castigatorului/beneficiarului final al premiului.
 • Prin inscrierea si participarea la concurs, castigatorul/beneficiarul final al premiului cedeaza cu titlu gratuit organizatorului dreptul exclusiv de a folosi imaginea si vocea acestora in toate ipostazele, situatiile si aparitiile realizate de acestia in timpul investigatiilor oferite ca premiu, pe o durata de 1 an de la intrarea in posesia premiului. Drepturile acordate includ dreptul de folosire a numelui, imaginii (in fotografii si/sau inregistrari audio-video) si a vocii acestora, in toate tipurile de media cunoscute in prezent sau aparute ulterior, precum si folosirea lor pe o durata de 1 an de la momentul intrarii in posesia premiului, in scop publicitar, in toate campaniile de promovare realizate de catre organizatori, pe teritoriul Romaniei, inclusiv prin internet

13. LITIGII

 • Eventualele litigii aparute intre organizatori si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente. Legea aplicabila este legea romana.

14. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

 • Concursul poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua concursul potrivit Regulamentului oficial. Situatiilor avute in vedere mai sus le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente care impedica derularea concursului potrivit regulamentului oficial. In situatiile avute in vedere in aceasta sectiune, organizatorul nu mai este tinut la nicio obligatie catre participanti, dupa cum nu este tinut la intoarcerea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a concursului urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la SECTIUNEA 1.

15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 • Regulamentul oficial al concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul evdeoc.ro. Prin participarea la acest concurs, Participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament oficial.

Back to list

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.